Điều khoản sử dụng

Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị website

1. Quyền

Yêu cầu Ứng Viên phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực.Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Ứng Viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệnh, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Công ty có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Ứng Viên/Nhà Tuyển Dụng
Tạm ngừng hiển thị Tin Tuyển Dụng, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung Tin Tuyển Dụng ra khỏi Website nếu Công ty phát hiện Tin Tuyển Dụng đó có nội dung vi phạm pháp luật, xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác.
Giữ bản quyền về tất cả các nội dung, biểu tượng được thể hiện/đăng tải trên Website theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các biểu tượng, nội dung thuộc quyền sở hữu của Công ty.
Xóa bỏ Tin Tuyển Dụng của Nhà Tuyển Dụng nếu phát hiện Nhà Tuyển Dụng bị phá sản, trong trường hợp Nhà Tuyển Dụng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website trách nhiệm pháp lý; có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường trên Website; có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Nhà Tuyển Dụng thì tất các quyền của Nhà Tuyển Dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt tại thời điểm Ban quản trị thông báo tới Nhà Tuyển Dụng
Thay đổi, sửa đổi/bổ sung các quy định, chính sách và các nội dung khác được đăng tải trên Website theo từng thời điểm và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Website
Và các quyền khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.


2. Trách nhiệm

Xây dựng và công bố công khai trên Website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Website.
Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà Tuyển Dụng trên Website được thực hiện chính xác, đầy đủ.
Lưu trữ thông tin đăng ký của Ứng Viên/Nhà Tuyển Dụng tham gia Website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.
Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đảm bảo Website hoạt động ổn định và liên tục.
Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và các thông tin cá nhân của Ứng Viên.
Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Nhà Tuyển Dụng và Ứng Viên.
Loại bỏ khỏi Website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các loại hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
Yêu cầu Nhà Tuyển Dụng bán hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Website của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
Cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về Tin Tuyển Dụng, thông tin Nhà Tuyển Dụng được cung cấp trên sàn giao dịch Website. Có biện pháp kiểm duyệt tính chính xác, trung thực của Tin Tuyển Dụng cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử Website.

Quyền và trách nhiệm của Ứng Viên

1. Quyền

Tạo CV online và ứng tuyển vào các vị trí công việc theo Tin Tuyển Dụng được đăng tải trên Website.
Được hưởng các chính sách ưu đãi do Website cung cấp. Chính sách ưu đãi sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang chủ của Website và các kênh thông tin khác.
Đóng góp ý kiến cho Ban quản trị trong quá trình ứng tuyển. Mọi kiến nghị được gửi trực tiếp qua thư, điện thoại, email. Tất cả các ý kiến, thắc mắc sẽ được phòng chăm sóc khách hàng giải đáp trong thời gian ngắn nhất có thể.


2. Trách nhiệm

Bảo mật, lưu giữ tài khoản đăng nhập, email đã đăng ký trên Website. Trong trường hợp bị lộ/mất một trong các thông tin nêu trên thì Ứng Viên có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Ban quản trị.
Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản đăng nhập trên Website, email đã đăng ký trên Website.
Không sử dụng Website, dịch vụ, Tin Tuyển Dụng vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus.
Không sao chép, sửa đổi, truyền bá, phân phối các Tin Tuyển Dụng hoặc tạo các Website, giao diện, tính năng tương tự như Website khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản trị.
Không được thực hiện các hành vi, lời nói gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức.
Tuân thủ các nội dung của chính sách, quy định và toàn bộ nội dung của Quy chế hoạt động này và các bản chỉnh sửa, bổ sung tại từng thời điểm.
Và các trách nhiệm khác được quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.

Quyền và trách nhiệm của Nhà Tuyển Dụng

1. Quyền

Quyết định các vấn đề liên quan tới Tin Tuyển Dụng theo quy định tại Hợp đồng hợp tác đã ký kết giữa hai Bên.

2. Trách nhiệm

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về: (i) họ tên và địa chỉ trụ sở; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động; (iii) số điện thoại hoặc phương thức liên hệ trực tuyến khác; (iv) và các thông tin, tài liệu khác (nếu cần).
Cung cấp đầy đủ thông tin và đảm bảo tính chính xác về Tin Tuyển Dụng khi đăng tải Tin Tuyển Dụng trên Website.
Bảo đảm tính pháp lý của Tin Tuyển Dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, không trái với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam và không trái với quy định của pháp luật .
Hỗ trợ, tư vấn và giải đáp các vấn đề liên quan tới Tin Tuyển Dụng cho Ứng Viên. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của Ứng Viên quan tới Tin Tuyển Dụng.
Bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế đã xảy ra cho Ứng Viên và/hoặc Ban quản trị do Nhà Tuyển Dụng thực hiện hành vi vi phạm một trong các quy định tại Quy chế hoạt động và theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo nội dung Tin Tuyển Dụng không phải là nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi đăng tải Khóa Học trên Website.
Và các trách nhiệm khác theo quy định tại Hợp đồng hợp tác đã ký kết giữa Nhà Tuyển Dụng với Công ty và theo quy định của pháp luật.

Phân định trách nhiệm giữa Ban quản trị và Nhà Tuyển Dụng

Công ty và Nhà Tuyển Dụng có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận khiếu nại từ Ứng Viên bằng một trong những hình thức sau: gửi email tới [email protected]. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Công ty và Nhà Tuyển Dụng sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và/hoặc đề nghị Ứng Viên cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Công ty.