Mục đích thu thập thông tin

Công ty thu thập thông tin cá nhân của Người Tìm Việc, thông tin của Nhà Tuyển Dụng nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập:

 • Tại trang đăng ký tài khoản bao gồm: (Email; Số điện thoại; Họ và tên; Mật khẩu)
 • Tại trang tạo Profile bao gồm: Thông tin không bắt buộc (Email; Số điện thoại; Họ và tên; Ảnh đại diện; Địa chỉ; Giới tính; Ngày sinh; Hôn nhân; Học vấn và bằng cấp; Kinh nghiệm làm việc; Kỹ năng làm việc; Chứng chỉ, giấy chứng nhận; Liên kết; Hoạt động nhóm/tổ chức; Giải thưởng; Bằng sáng chế; Nghĩa vụ quân sự)
 • Tại trang tạo CV bao gồm: Thông tin không bắt buộc (Họ và tên; Số điện thoại; Email; Ảnh đại diện; Địa chỉ; Giới tính; Ngày sinh; Link facebook; Mục tiêu nghề nghiệp; Tóm tắt bản thân; Kỹ năng; Sở thích; Trình độ học vấn; Kinh nghiệm làm việc; Hoạt động; Thông tin thêm)
 • Tại trang hồ sơ công ty bao gồm: Thông tin bắt buộc (Logo; Tên công ty/doanh nghiệp; Lĩnh vực hoạt động; Địa chỉ trụ sở chính; Quy mô công ty; Số điện thoại công ty; Email công ty; Thời gian làm việc; Mô tả công ty). Thông tin không bắt buộc (Link website; Quốc gia; Đồng phục; Lý do nên gia nhập công ty)
 • Tại trang thông tin liên hệ bao gồm: Thông tin bắt buộc ( Họ và tên; Số điện thoại; Email; Cấp bậc). Thông tin không bắt buộc (Skype)
 • Tại trang hình ảnh công ty bao gồm: Thông tin không bắt buộc (Banner công ty; Hình ảnh công ty)
 • Tại trang xác thực công ty bao gồm: Thông tin không bắt buộc (Giấy phép kinh doanh)
 • Tại trang thanh toán đơn hàng bao gồm: Thông tin bắt buộc (Họ và tên; Số điện thoại; Email; Tên công ty; Chức danh)

Công ty cũng thu thập thông tin Cookies của Người Tìm Việc. Việc đăng ký cho Người Tìm Việc ghé thăm, truy cập và sử dụng “Cookies” cũng như đèn báo hiệu website để giúp nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng của Người Tìm Việc. Website có sử dụng công nghệ “Cookies”. Cookies là những mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của Người Tìm Việc, chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookies có thể lưu trữ nhiều thông tin, như địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail. Phần “trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ giúp Người dùng biết cách ngăn chặn trình duyệt chấp nhận Cookies mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các Cookies. Nếu Người Tìm Việc vô hiệu Cookies, Người Tìm Việc không truy cập được vào những tính năng quan trọng và việc sử dụng Website có thể bị hạn chế. Cookies dùng trên Website có liên quan đến dữ liệu cá nhân của Người Tìm Việc, chi tiết như sau:

 • Về Cookies và đèn báo hiệu web: Cookies là những thư mục dữ liệu được lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài trong ổ cứng máy tính của Người Tìm Việc. Cookies được sử dụng để xác minh, truy tìm lượt (bảo vệ trạng thái) và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng và người sử dụng Website, như các tuỳ chọn cho trang web hoặc thông tin về giỏ hàng điện tử của họ. Nếu không đồng ý, Người Tìm Việc có thể xoá tất cả cookies đã nằm trong ổ cứng máy tính của mình bằng cách tìm kiếm các thư mục với “Cookies” trong tên của nó và xoá đi. Trong tương lai, Người Tìm Việc có thể chỉnh sửa các lựa chọn trong trình duyệt của mình để các Cookies (tương lai) bị chặn. Xin được lưu ý rằng: Nếu làm vậy, Người Tìm Việc có thể không sử dụng được đầy đủ các tính năng của Website.
 • Đèn báo hiệu web: Là các sợi mã phần mềm nhỏ tượng trưng cho yêu cầu về hình ảnh đồ thị trên một website hay email. Nó có thể có hoặc không có hình ảnh đồ thị nhìn thấy được liên quan đến đèn báo hiệu web, và thông thường hình ảnh được thiết kế để trộn lẫn vào nền của website hoặc email. Đèn báo hiệu web có thể được sử dụng vào các mục đích như: báo cáo lưu lượng truy cập website, số khách truy cập, kiểm tra và báo cáo quảng cáo, và tính cá nhân hoá. Đèn báo hiệu web mà Công ty sử dụng chỉ để thu thập dữ liệu vô danh. Hành động thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cũng như Cookies của Người Tìm Việc nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tìm Việc và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin mà Công ty thu thập từ Người Tìm Việc sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Cung cấp cho Nhà Tuyển Dụng mà Người Tìm Việc đã ứng tuyển
 • Tư vấn, hỗ trợ cho Người Tìm Việc trong quá trình tạo CV trên Website
 • Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại (nếu có)
 • Gửi thông báo về các Tin Tuyển Dụng mới phù hợp với nhu cầu của Người Tìm Việc, các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Các thông tin mà Công ty thu thập từ Nhà Tuyển Dụng sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Đăng tải công khai trên Website để Người Tìm Việc có nhu cầu tìm kiếm, ứng tuyển biết và lựa chọn;
 • Tư vấn, hỗ trợ cho Nhà Tuyển Dụng trong quá trình đăng Tin Tuyển Dụng trên Website
 • Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại (nếu có);
 • Gửi thông báo về các đơn ứng tuyển, nội dung ứng tuyển của các Người Tìm Việc, các thông tin khác bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin về chính sách mới/thay đổi, cảnh báo vi phạm tới Nhà Tuyển Dụng;
 • Theo yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thời gian xử lý

Thông tin của Nhà Tuyển Dụng và Người Tìm Việc được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Website cho đến khi Công ty nhận được yêu cầu xóa thông tin của Nhà Tuyển Dụng và Người Tìm Việc hoặc Nhà Tuyển Dụng/Người Tìm Việc xóa tài khoản đăng nhập.

Những người hoạc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

Nhà Tuyển Dụng, Người Tìm Việc đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin liên quan, bao gồm: Công Ty TNHH VTN Media; Solutions Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website (nếu có); Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cơ quan thuế, cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán cho Công ty khi phát sinh trường hợp cần phải biết thông tin cá nhân của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng;

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công Ty TNHH VTN Media
Trụ sở công ty: 13 Trần Lê, Khu đô thị An Phú Thịnh, P. Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, T. Bình Định
Email CSKH: [email protected]

Phương thức và công cụ Ứng Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Webiste https://123job.vn/.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Ứng Viên liên quan đến thông tin bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Chính sách này

Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin được đăng tải trên Website. Công ty không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng đã đăng tải.
Thông tin của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng chỉ được sử dụng theo đúng mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng với mục đích khác với quy định của Chính sách này mà chưa được sự đồng ý của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Công ty tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng theo quy trình sau:

 • Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng khiếu nại với Công ty bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website hoặc theo Email CSKH: contact@timviecvtnjob (sau đây gọi tắt là “Bên Khiếu Nại”).
 • Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết vụ việc.
 • Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Bên Khiếu Nại, Công ty sẽ trả lời cho Bên Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Thừa nhận và chấp nhận

Bằng hình thức trao đổi với Công ty và/hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ trên Website, Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng đồng ý rằng đã đọc nội dung của Quy chế này và đồng ý để Công ty thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của mình theo đúng quy định tại Chính sách này. Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ hai kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên Website, đồng nghĩa với việc Người Tìm Việc/Nhà Tuyển Dụng đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.