VềĐỗ Chánh Tín

 • Đã xem 27

Giáo dục

Trải qua

 • 2023 - Hiện nay
  Công ty TNHH cơ khí Sanyo Việt Nam

  Quản lý sản xuất

  • Lĩnh vực: sản xuất chi tiết máy, linh kiện thay thế, khuôn.
   Lập qui trình, kế hoạch gia công chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật bản vẽ,
   Viết chương trình gia công chi tiết.
   Thực hiện theo dõi nguyên công, thay đổi cách gá lắp, chế độ cắt chương trình cho tối ưu nhằm giảm thời gian gia công, đạt chất lượng.
   Đo kiểm đảm bảo yêu cầu kĩ thuật của chi tiết theo bản vẽ.

 • 2023 - 2023
  Công ty TNHH SanYo (tại Nhật Bản)

  Nhân viên gia công cơ khí CNC

  • Lĩnh vực: sản xuất chi tiết máy, linh kiện ô tô, gia công chi tiết hàng loạt.
  – Rèn luyện tinh thần làm việc tác phong công nghiệp, thực hiện hệ thống 5S.
  – Học hỏi về sử dụng vật liệu, phương pháp, qui trình gia công chi tiết cơ khí chính xác (tay biên, block hệ thống làm lạnh trong oto, …)
  – Sử dụng các thiết bị đo kiểm sản phẩm cơ khí.
  – Tính kỷ luật tuân thủ đúng thao tác qui trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, báo cáo phản hồi sự cố trong quá trình thao tác sản xuất, thảo luận góp ý giải quyết vấn đề.

  – Tiếp nhận đọc hiểu các yêu cầu kỹ thuật bản vẽ , chọn chuẩn bị dao cụ tools phù hợp, lấy chương trình, viết chương trình gia công.
  – Đứng vận hành máy phay CNC gia công chi tiết.
  – Học tiếng Nhật chuyên ngành.

 • 2023 - 2023
  Công ty TNHH Điện Tử Foster Việt Nam

  Nhân viên thiết kế máy

  – Theo dõi, lấy dữ liệu, phân tích các vấn đề qui trình sản xuất ở nhà máy, đưa ra ý tưởng cải tiến tăng năng suất, ổn địnhchất lượng sản phẩm.
  – Sử dụng Autocad, Solidworks thiết kế jig gá, cơ cấu máy, bố trí layout line hỗ trợ tự động hóa sản xuất, nâng cao hiệu suất.
  – Học tập kỹ năng thảo luận làm việc nhóm, tổng quan qui trình sản xuất chung trong công nghiệp.
  – Đề tài tham gia: máy gộp 3 công đoạn, máy test jig cord.

Chuyên môn

Lập trình gia công Cơ Khí CAD, CAM, CNC

Languages

Tiếng Anh
Intermediate
Tiếng Nhật
Intermediate

Kỹ năng

Để lại đánh giá của bạn

 • Đánh giá tổng thể 0