Bếp trưởng – Bếp chính – Bếp phụ

Toàn thời gian @JOB Trong Bếp
  • 04 Bùi Hữu Nghĩa, Quy Nhơn - Bình Định Xem trên bản đồ
  • Ngay gưỉ : 11 Tháng Bảy, 2024
  • Nộp đơn trước : 20 Tháng Bảy, 2024
  • Lương: Lương thỏa thuận
  • Ứng dụng 0
  • Lượt xem) 3
Email công việc
  • Đăng lại:

Chi tiết công việc

  • ID công việc 48334

Mô tả công việc

Tuyển dụng
𝑻𝑼̉ – 𝑸𝑼𝑨́𝑵 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑼 Đ𝑬̂𝑴 𝑻𝑼𝒀𝑬̂̉𝑵 𝑫𝑼̣𝑵𝑮 Đ𝑶̣̂𝑰 𝑩𝑬̂́𝑷 ‼️‼️‼️
𝑨𝒅𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔: 04 𝑩𝑼𝑰 𝑯𝑼𝑼 𝑵𝑮𝑯𝑰𝑨 – 𝑸𝑼𝒀 𝑵𝑯𝑶𝑵 – 𝑩𝑰𝑵𝑯 𝑫𝑰𝑵𝑯
𝑳𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑯𝑶𝑨̉ 𝑻𝑯𝑼𝑨̣̂𝑵 𝑻𝑯𝑬𝑶 𝒀𝑬̂𝑼 𝑪𝑨̂̀𝑼
𝑪𝒉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄: trao đổi
+ 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟎𝟑𝟕𝟓𝟔𝟔𝟒𝟗
𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝑻𝑼̉ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒆́ 🔥
Có thể là hình ảnh về văn bản

Các công việc khác bạn có thể thích